Pacjentem ”Alchemia Urody” gabinetu Joanny Brzeskiej może zostać osoba pełnoletnia, która w podpisanej zgodzie na zabieg oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania danego zabiegu, będącego w ofercie gabinetu. W przypadku osób niepełnoletnich korzystanie z oferty gabinetu nie jest możliwe.
W przypadku problemów zdrowotnych , będących przeciwwskazaniem do zabiegu należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza specjalisty, w którym lekarz wyraża zgodę na przeprowadzenie zabiegu.

Podczas wykonywania zabiegu, należy niezwłocznie informować osobę wykonujacą o niepokojących odczuciach związanych z przeprowadzanym zabiegiem.

Pacjent korzysta z zabiegów będących w ofercie gabinetu na własną odpowiedzialność. Roszczenia z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia, mogą być składane przez pacjenta w przypadkach uzasadnionych tzn. gdy zostały spowodowane przez "Alechemie Urody" lub jego personel w sposób zawiniony.

Z zabiegów mogą korzystać osoby posiadające ważny karnet na pakiet zabiegowy oraz te, które dokonały jednorazowej opłaty za zabieg.

Wykupiony karnet zabiegowy jest ważny przez 6 miesięcy od daty pierwszego zabiegu, na który zapisał się Pacjent.

Przedłużenie ważności karnetu jest możliwe w przypadkach uzasadnionych/ pacjent jest zobowiązany do wcześniejszego zgłoszenia (telefonicznego lub osobistego), w jakim nie będzie mógł korzystać z usług gabinetu.

W przypadku braku możliwości skorzystania z zarezerwowanego zabiegu, swoją nieobecność należy zgłosić w dzień poprzedzający zabieg.

Każdy Pacjent/klient decydujący się na wykonanie dowolnej usługi ma możliwość wglądu do regulaminu gabinetu oraz formularzy świadomych zgód znajdyjacych się w gabinecie orazna stronie internetowej www.joannabrzeska.pl. Jednoznacznie decydując się na zabieg zgadza się na warunki umowy/warunki formularza świadomej zgody oraz potwierdza, iż nie ma przeciwwskazań do zabiegu. Dostępny wgląd do formularzy świadomej zgody oraz umów znajduje się w poczekalni oraz na stronie www.joannabrzeska.pl

"Alchemia Urody" zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany godziny zabiegu lub konsultacji w uzasadnionych przypadkach.Regulamin realizacji voucherów wartościowych

Voucher zostaje zakupiony przez przez Klienta zwanego dalej Zamawiającym dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowanym.

Bon upoważnia do skorzystania/ zakupu z zabiegów kosmetycznych, zabiegów medycyny estetycznej, pigmentacji lub kosmetyków w gabinecie zgodnie z aktualnym cennikiem.

Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu telefonicznie, mailowo lub osobiście w gabinecie.

Bon upominkowy ważny jest 6 miesiące od daty wystawienia. Wystawienie bonu opatrzone jest datą, pieczątką gabinetu i podpisem.

Aby korzystać z posiadanego bonu upominkowego należy go wcześniej okazać.

Bon/wygrana w konkursie, nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

Jeśli wartość wybranego zabiegu kosmetycznego, zabiegu z medycyny estetycznej lub kosmetyku jest niższa niż wartość bonu, gabinet nie zwraca różnicy wartości. Obdarowany może dokupić inny zabieg lub kosmetyk dopłacając stosowną różnicę.

W przypadku jeśli wartość zabiegu lub kosmetyku przewyższa wartość bonu upominkowego, osoba Obdarowana dopłaca zobowiązana jest dopłacić różnicę.

Bon można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.Regulamin Promocji w gabinecie

Gabinet „Alchemia Urody Joanna Brzeska" zastrzega sobie prawo do odwoływania promocji lub zmian ich warunków bez podawania przyczyn w dowolnym momencie ich trwania.

Odwołanie lub zmiana nie dotyczy wykupionych promocji w okresie ich ważności.

Promocje prowadzone równocześnie nie łączą się a Pacjent ma prawo korzystać z promocji, która jest dla niego najbardziej korzystna.

Promocje są określone czasowo i ich obniżona cena obowiązuje jedynie podczas ich trwania.

Jeśli Pacjent chciałby skorzystać z ceny promocyjnej podczas kolejnych zabiegów może wykupić dowolną ilość i wykorzystać w późniejszym czasie.

W przypadku wykupienia kilku zabiegów w promocyjnej cenie Pacjent zobowiązany jest dokonać jednorazowej wpłaty za wybraną usługę.


Regulamin wypłacania zadatków w celu rezerwacji ustalonego terminu. 

Zadatki na zabiegi zostały wprowadzone w celu rezerwacji ustalonego terminu.  
Wpłacony zadatek jest potwierdzeniem terminu wizyty.  Kwotę od 100 zł do 500 zł* (*kwota ustalana indywidualne, zależnie od wysokości ceny zabiegu) należy wpłacić na konto bankowe wysyłane w korespondencji z klientem najpóźniej 5 dni po rezerwacji telefonicznej lub pisemnej. 
Jeżeli po upomnieniu o wpłatę zadatku osoba rezerwująca nie dokona przelewu, właściciel salonu ma prawo do odwołania wizyty. 
Jeżeli klient wpłaci zadatek , lecz z przyczyn niezależnych od tej osoby nie może skorzystać z zabiegu, przy odwołaniu najpóźniej 7 dni przed zabiegiem, zadatek można przypisać do innego zabiegu. Zadatki są bezzwrotne. Zadatki stanowią opłatę rezerwacyjną ustalonego terminu. 
Można wypisać Voucher na kwotę wpłaconego zadatku do wykorzystania w ciągu 3 miesiący na poczet innego zabiegu wykonanego w ALCHEMIA URODY Joanna Brzeska. 
W przypadku rezygnacji z terminu lub odwołaniu ponad 2 tygodznie przed ustalonym terminem wizyty zadatki nie są zwrotne, natomiast kwotę zadatku można wykorzystać w formie VOUCHERA do wykorzystania w gabinecie ALCHEMIA URODY JOANNA BRZESKA lub przepisać na kolejny termin wizyty.
W przypadku rezygnacji z terminu lub odwołaniu krócej niż 7 dni przed zabiegiem zadatki nie są zwrotne.

OSOBA KTÓRA NIE SKORZYSTAŁA Z USŁUG gabinetu Alchemia Urody Joanna Brzeska nie ma prawa do wystawienia negatywnej opinii. Takie działania gabinet uznaje jako próbę zniesławienia i działanie na niekorzyść firmy.
Zarówno odmówienie wykonania zabiegu (z przyczyn np zdrowotnych, wcześniejszych złe wykonanych zabiegów w innych gabinetach i inne) nie podlega negatywnej ocenie oraz opinii pacjenta. 


Wizyty LAST MINUTE - w przypadku skorzystania z terminu LAST MINUTE również jest obowiązkowa wpłata ZADATKU w dniu ustalonej wizyty. 

W sytuacji dwukrotnego odwołania lub przekładania wizyty gabinet ma prawo wymagać 100% przedpłaty za zabieg w celu rezerwacji kolejnego terminu. 

Dane do przelewu zaliczek:
TYTUŁ: Tutaj wpisujemy datę wizyty oraz imię i nazwisko (np. 10.12.2019 Anna Nowak)