Pacjentem ”Alchemia Urody” gabinetu Joanny Brzeskiej może zostać osoba pełnoletnia, która w podpisanej zgodzie na zabieg oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania danego zabiegu, będącego w ofercie gabinetu. W przypadku osób niepełnoletnich korzystanie z oferty gabinetu nie jest możliwe.
W przypadku problemów zdrowotnych , będących przeciwwskazaniem do zabiegu należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza specjalisty, w którym lekarz wyraża zgodę na przeprowadzenie zabiegu.

Podczas wykonywania zabiegu, należy niezwłocznie informować osobę wykonujacą o niepokojących odczuciach związanych z przeprowadzanym zabiegiem.

Pacjent korzysta z zabiegów będących w ofercie gabinetu na własną odpowiedzialność. Roszczenia z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia, mogą być składane przez pacjenta w przypadkach uzasadnionych tzn. gdy zostały spowodowane przez "Alechemie Urody" lub jego personel w sposób zawiniony.

Z zabiegów mogą korzystać osoby posiadające ważny karnet na pakiet zabiegowy oraz te, które dokonały jednorazowej opłaty za zabieg.

Wykupiony karnet zabiegowy jest ważny przez 6 miesięcy od daty pierwszego zabiegu, na który zapisał się Pacjent.

Przedłużenie ważności karnetu jest możliwe w przypadkach uzasadnionych/ pacjent jest zobowiązany do wcześniejszego zgłoszenia (telefonicznego lub osobistego), w jakim nie będzie mógł korzystać z usług gabinetu.

W przypadku braku możliwości skorzystania z zarezerwowanego zabiegu, swoją nieobecność należy zgłosić w dzień poprzedzający zabieg.

Każdy Pacjent/klient decydujący się na wykonanie dowolnej usługi ma możliwość wglądu do regulaminu gabinetu oraz formularzy świadomych zgód znajdyjacych się w gabinecie orazna stronie internetowej www.joannabrzeska.pl. Jednoznacznie decydując się na zabieg zgadza się na warunki umowy/warunki formularza świadomej zgody oraz potwierdza, iż nie ma przeciwwskazań do zabiegu. Dostępny wgląd do formularzy świadomej zgody oraz umów znajduje się w poczekalni oraz na stronie www.joannabrzeska.pl

"Alchemia Urody" zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany godziny zabiegu lub konsultacji w uzasadnionych przypadkach.Regulamin realizacji voucherów wartościowych

Voucher Wartościowy- to bon zakupiony na zabiegi kosmetyczne lub zabiegi z zakresu medycyny estetycznej w "Alchemia Urody" na określoną kwotę.

Voucher zostaje zakupiony przez przez Klienta zwanego dalej Zamawiającym dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowanym.

Bon upoważnia do skorzystania/ zakupu z zabiegów kosmetycznych, zabiegów medycyny estetycznej, pigmentacji lub kosmetyków w gabinecie zgodnie z aktualnym cennikiem.

Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu telefonicznie, mailowo lub osobiście w gabinecie.

Bon upominkowy ważny jest 6 miesiące od daty wystawienia. Wystawienie bonu opatrzone jest datą, pieczątką gabinetu i podpisem.

Aby korzystać z posiadanego bonu upominkowego należy go wcześniej okazać.

Bon/wygrana w konkursie, nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

Jeśli wartość wybranego zabiegu kosmetycznego, zabiegu z medycyny estetycznej lub kosmetyku jest niższa niż wartość bonu, gabinet nie zwraca różnicy wartości. Obdarowany może dokupić inny zabieg lub kosmetyk dopłacając stosowną różnicę.

W przypadku jeśli wartość zabiegu lub kosmetyku przewyższa wartość bonu upominkowego, osoba Obdarowana dopłaca zobowiązana jest dopłacić różnicę.

Bon można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.Regulamin Promocji w gabinecie

Gabinet „Alchemia Urody" zastrzega sobie prawo do odwoływania promocji lub zmian ich warunków bez podawania przyczyn w dowolnym momencie ich trwania.

Odwołanie lub zmiana nie dotyczy wykupionych promocji w okresie ich ważności.

Promocje prowadzone równocześnie nie łączą się a Pacjent ma prawo korzystać z promocji, która jest dla niego najbardziej korzystna.

Promocje są określone czasowo i ich obniżona cena obowiązuje jedynie podczas ich trwania.

Jeśli Pacjent chciałby skorzystać z ceny promocyjnej podczas kolejnych zabiegów może wykupić dowolną ilość i wykorzystać w późniejszym czasie.

W przypadku wykupienia kilku zabiegów w promocyjnej cenie Pacjent zobowiązany jest dokonać jednorazowej wpłaty za wybraną usługę.


Regulamin wypłacania zadatków w celu rezerwacji ustalonego terminu. 

Zadatki na zabiegi z zakresu makijażu permanentnego zostały wprowadzone w celu rezerwacji ustalonego terminu.
Pierwsza wizyta zabiegowa makijażu permanentnego trwa około 2,5 h.
Wpłacony zadatek jest potwierdzeniem terminu wizyty.  Kwotę od 50 zł do 150 zł* (*kwota ustalana indywidualne, zależnie od wysokości ceny zabiegu) należy wpłacić na konto bankowe wysyłane w korespondencji z klientem najpóźniej tydzień po rezerwacji telefonicznej lub pisemnej. 
Jeżeli po upomnieniu o wpłatę zadatku osoba rezerwująca nie dokona przelewu, właściciel salonu ma prawo do odwołania wizyty. 
Jeżeli klient wpłaci zadatek w kwocie 50 zł/150 zł* , lecz z przyczyn niezależnych od tej osoby nie może skorzystać z zabiegu, przy odwołaniu najpóźniej 14 dni przed zabiegiem, zadatek można przypisać do innego zabiegu. Zadatki są bezzwrotne. Zadatki stanowią opłatę rezerwacyjną ustalonego terminu. 
Można wypisać Voucher na kwotę wpłaconego zadatku do wykorzystania w ciągu 1,5 miesiąca na poczet innego zabiegu wykonanego w ALCHEMIA URODY Joanna Brzeska. 
W przypadku rezygnacji z terminu lub odwołaniu ponad 2 tygodnie przed ustalonym terminem wizyty zadatki nie są zwrotne, natomiast kwotę zadatku można wykorzystać w formie VOUCHERA do wykorzystania w gabinecie ALCHEMIA URODY JOANNA BRZESKA lub przepisać na kolejny termin wizyty.
W przypadku rezygnacji z terminu lub odwołaniu krócej niż 14 dni przed zabiegiem zadatki nie są zwrotne.

Dane do przelewu zaliczek:
TYTUŁ: Tutaj wpisujemy datę wizyty oraz imię i nazwisko (np. 10.12.2019 Anna Nowak)